Czy spotkania biznesowe są ważne dla Twojej firmy?

Nie bez powodu tak wielu prezesów czy managerów spędza dużo czasu w podróżach i na spotkaniach biznesowych — nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z klientami i partnerami biznesowymi. Nawet w dzisiejszych czasach kiedy technologia stoi na tak wysokim poziomie, to wciąż kontakt „twarzą w twarz” przynosi najwięcej wymiernych korzyści.

Spotkanie biznesowe i jego cel

Podstawowym celem organizacji większości spotkań biznesowych pozostaje wciąż kwestia rozwiązywania pojawiających się problemów lub omawiania postępu prac. W świecie korporacji, gdzie firma składa się często z wielu działów, tego typu spotkania pozwalają na zgromadzenie na jednej przestrzeni przedstawicieli różnych departamentów, co ma na celu spojrzenie na dany problem, czy zagadnienie z szerokiej perspektywy. Oprócz niezwykle istotnej funkcji komunikacyjnej, takie spotkanie biznesowe, ma również jeszcze jeden istotny cel, którym jest umacnianie więzi pomiędzy pracownikami, ale także, a może przede wszystkim pomiędzy pracownikami, a firmą. Spotkania, na których pracownicy mają okazję się wypowiedzieć, przedstawić własne poglądy czy opinie pozwalają im poczuć się częścią firmy, co z punktu widzenia sprawnego działania całej organizacji ma ogromne znaczenie.

Pracownicy, którzy mają poczucie tego, że ich zdanie się liczy i że mają realny wpływ na to, co dzieje się w firmie, pracują efektywniej i z większym oddaniem, już samo to jest przesłanką pozwalającą na stwierdzenie, że spotkania biznesowe są ważne z punktu widzenia funkcjonowania firmy.

Zdobywanie klientów — kontrahenci i spotkania biznesowe

Innym rodzajem spotkań biznesowych są te organizowane z kontrahentami, choć w tym wypadku chodzi również o to, o czym była mowa wcześniej, a więc danie do zrozumienia, że strona uczestnicząca w spotkaniu jest ważna.

Wydawać by się mogło, że zdobywanie klientów jest aktualnie możliwe bez konieczności spotykania się z nimi „twarzą w twarz”, można przecież zorganizować telekonferencję, wysłać maile i sprawa mogłaby być załatwiona, jednak nic bardziej mylnego. Jeżeli zależy nam na pozyskaniu klientów, utrzymaniu dobrych relacji z partnerami biznesowymi czy dostawcami konieczne są spotkania, podczas których istnieje szansa na zawiązanie pozytywnych relacji.

Bezpośrednie kontakty i rozmowa w cztery oczy są kluczowe, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, zarówno kontrahenci, jak i pracownicy firmy potrzebują poczucia, że są ważni i, że nasza firma interesuje się ich opinią czy pomysłami — spotkanie biznesowe to doskonała okazja na to, żeby potrzeby te zostały zaspokojone.

Comments (No)

Leave a Reply