Czym jest gwarancja bankowa?

Banki to instytucje, do których zazwyczaj zwraca się o udzielenie wsparcia finansowego. Kredyty i pożyczki to powszechne produkty bankowe, jednak niewiele osób wie, że bank może także stanowić zabezpieczenie wierzytelności. Gwarancja bankowa to jedna z usług, która może znacznie podnieść wiarygodność finansową oraz stanowić zabezpieczenie na wypadek nieterminowego wywiązania się ze zobowiązania finansowego.

Gwarancja bankowa – co to jest?

Z gwarancji bankowej korzystają zazwyczaj firmy, które chcą zwiększyć swoją wiarygodność finansową w oczach nowych kontrahentów lub innych banków. Usługa ta polega na zobowiązaniu się banku na pokrycie wierzytelności w momencie, gdy z powodu obecnej sytuacji finansowej będzie to niemożliwe. W zamian za to trzeba się liczyć z koniecznością zwrócenia całej kwoty długu wraz z naliczonymi odsetkami. Takie rozwiązanie jest korzystne w przypadku starania się o duży kredyt w innym banku. Gwarancja bankowa jest poświadczeniem, że spłata kredytu zostanie uregulowana w terminie, co wpływa także na poprawę zdolności kredytowej.

prawo bankowe w Profinfo.pl

W jakich sytuacjach można wykorzystać gwarancję bankową?

Większość transakcji może zostać zabezpieczona gwarancją bankową, gdyż produkt ten jest niezwykle elastyczny. Może być ona wykorzystana na pokrycie rat kredytu lub innych zobowiązań względem kontrahentów. Gwarancja bankowa jest najczęściej stosowana w przypadku:

  • leasingu,
  • kredytów i pożyczek,
  • spłaty kosztów wykonanej usługi,
  • zapłaty za towary,
  • zapłaty za czynsz,
  • zapłaty za podatek,
  • uregulowania opłat związanych z pozostałymi umowami.

Zakres gwarancji bankowej i czas jej trwania ustala się indywidualnie z bankiem. Może ona dotyczyć zabezpieczenia tylko pojedynczej transakcji lub obowiązywać w ramach określonego limitu.

Jak skorzystać z gwarancji bankowej?

Mimo że usługa ta stanowi zabezpieczenie wierzytelności, to bank udzielający gwarancji bankowej również musi mieć pewność, że użyczone środki finansowe zostaną zwrócone. W tym celu dokładnie prześledzi zdolność kredytową wnioskodawcy. Większość banków wymaga dodatkowego zabezpieczenia jak na przykład obciążenie hipoteki. Czas obowiązywania gwarancji bankowej, jej kwota oraz zakres wierzytelności jest ustalana przed podpisaniem umowy.

Gwarancja bankowa wcale nie musi zostać wykorzystana, gdyż stanowi ona zabezpieczenie na wypadek awaryjnej sytuacji. Można z niej zrezygnować przed zakończeniem trwania umowy, jeżeli wierzytelność objęta gwarancją została już spłacona lub obecna sytuacja finansowa pozwala na czas uregulować wszelkie należności.

Comments (No)

Leave a Reply