Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. został wprowadzony tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). To inicjatywa Ministerstwa Finansów mająca na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych w postaci ksiąg i dokumentów finansowych, prowadzony za pomocą programów komputerowych, ułożonych w odpowiednim formacie, strukturze i kolejności. Służą one do prowadzenia księgowości i przekazywane są na żądanie organu podatkowego. W przypadku, gdy Urząd Skarbowy nie poprosi o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik również ma obowiązek je posiadać i przechowywać.

Cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Głównym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest ujednolicenie przekazywanych informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwala to na skrócenie czasu czynności wykonywanych podczas kontroli podatkowej, poprawę jej wyników oraz ograniczenie kosztów. System ten pozwala urzędnikom przede wszystkim łatwo zlokalizować tzw. puste faktury.

Jednolity Plik Kontrolny

Korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wprowadzenie JPK to obustronne korzyści, zarówno dla organu podatkowego, jak i podatników:

 • brak niepotrzebnych wydruków;
 • dostęp do danych w jednym formacie;
 • automatyzacja;
 • duże ułatwienie dla audytorów;
 • szybsza analiza i kontrola podatkowa.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z art. 193a. § 2 ordynacji podatkowej, JPK składa się z siedmiu struktur logicznych:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • faktura VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Każda firma powinna posiadać odpowiednie oprogramowanie pozwalające na edycję, generowanie, przeglądanie, analizy, raportowanie i wysyłanie podpisanych plików JPK. Comiesięczny obowiązek ich przesyłania dotyczy tylko rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT. Pozostałe ewidencje należy prowadzić w Jednolitym Pliku Kontrolnym, by móc udostępnić je na wypadek czynności sprawdzających.

Comments (No)

Leave a Reply