Darowizna środka trwałego a VAT – dowiedz się jakie obowiązki podatkowe ciążą na darczyńcy oraz obdarowanym

Wśród firmowych środków trwałych często pojawiają się rzeczy, które przestają być przydatne. Często firmy przetrzymują je, gdyż obawiają się konieczności zapłacenia podatku od sprzedaży czy innego zbycia składników majątku firmy. Jednym ze sposobów na pozbycie się z firmy nieprzydatnych środków trwałych jest przekazanie ich w darowiźnie. W zależności od tego, komu przekazujemy środek trwały oraz jaka jest jego wartość, mogą wystąpić różne skutki w kwestii podatkowej, dlatego przed przekazaniem darowizny warto dokładnie przeanalizować sytuację i dowiedzieć się jakich formalności należy dokonać, aby nie narazić firmy na konsekwencje karno-skarbowe.

Darowizna a podatek dochodowy

Przekazanie darowizny jest dla podatku dochodowego darczyńcy neutralne. Darowizna nie powoduje przychodu, gdyż przekazanie środka trwałego odbywa się nieodpłatnie. Darowizny można dokonywać zarówno w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i po jej zakończeniu. Obdarowany, który otrzymuje darowiznę, również nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego, ponieważ przychód od spadków i darowizn nie jest opodatkowany podatkiem od osób fizycznych. Na obdarowanym spoczywa jednak obowiązek odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Tutaj również jest wiele odstępstw, które umożliwiają obdarowanemu zwolnienie z płacenia podatku. Jeżeli osoba, która otrzymała darowiznę, zalicza się do I grupy podatkowej, czyli jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem, lub macochą, nie będzie musiała płacić podatku od otrzymanej darowizny. Jedynym obowiązkiem jest terminowe zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego.

biuro rachunkowe

Darowizna środka trwałego a VAT

Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy przedsiębiorcy, który planuje przekazanie środka trwałego jako darowizny dla osoby trzeciej, będzie on dotyczył podatku od towarów i usług. Artykuł 7 ust. 2 ustawy o VAT przewiduje bowiem opodatkowanie nieodpłatnego przekazana przez przedsiębiorcę towarów, które należą do przedsiębiorstwa. Przepis ten mówi o opodatkowaniu podatkiem VAT towarów przekazywanych na cele osobiste podatnika lub też jego współpracowników, udziałowców, akcjonariuszy, byłych pracowników, czy też domowników, w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku, o kwotę podatku naliczonego podczas nabicia danego środka trwałego. Podsumowując, jeżeli podatnik odliczał VAT podczas zakupu środka trwałego, który ma stać się darowizną, będzie musiał zapłacić podatek od towarów i usług. Jeżeli jednak w momencie nabycia składnika podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku, wówczas przekazując składnik w darowiźnie, podatek VAT nie zostanie naliczony.

Comments (No)

Leave a Reply