Dofinansowania unijne 2020 – kto może się o nie ubiegać i na jaką pomoc mogą liczyć beneficjenci?

Dobry pomysł na biznes to początek sukcesu, jeżeli dodamy do tego czas, determinację oraz przemyślany plan to osiągnięcie celu będzie coraz bliżej. Niestety, nie zawsze idea i dobre chęci wystarczą, tym co może spowolnić lub nawet uniemożliwić rozpoczęcie lukratywnego biznesu, są finanse. W zależności do branży oraz rodzaju działalności, jaką chcielibyśmy rozpocząć, potrzebny nakład finansowy będzie różny. Ratunkiem dla dobrych pomysłów i kreatywnych ludzi są dofinansowania unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowania unijne 2020– kto może ubiegać się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Najpopularniejszym programem, z którego pomysłowi przyszli przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oferuje bezzwrotne dofinansowanie na założenie własnej firmy, w kwocie do 40 tysięcy złotych. Udział w programie mogą wziąć osoby, które przez minimum rok przed udziałem w programie nie prowadziły działalności gospodarczej, a także nie zalegają ze składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz nie mają zaległości w urzędzie skarbowym.

Dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto w szczególności może ubiegać się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2020?

Mimo, że programy unijne zakładające bezzwrotne dotacje, lub pożyczki są ogólnie dostępne dla wszystkich, osoby spełniające niektóre kryteria mają większe szanse na pierwszeństwo w przyznaniu środków finansowych. Grupy społeczne, do których przede wszystkim kierowane jest wsparcie to:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby po 45 roku życia
  • osoby do 25 roku życia
  • osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, w przeciągu minionych 2 lat;
  • osoby mające problem z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy
  • kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
  • osoby zameldowane na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich
  • kobiety wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
  • mieszkańcy małych miast, do 25 tys. mieszkańców, planujący rozpocząć działalność w sektorze innym, niż produkcja zwierzęca lub roślinna.

Na jaką pomoc mogą liczyć beneficjenci programu?

Osoby, które należą do jednej, lub kilku z wymienionych grup, a ich pomysł i biznesplan spełnia warunki projektu realizowanego w danej instytucji, mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale również na pomoc formalną oraz doradczą, w zakresie prowadzenia  i promocji biznesu. Beneficjenci programu mogą skorzystać z doradztwa, a także różnorodnych szkoleń, przydatnych w rozpoczynaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Otrzymują oni również wsparcie pomostowe, przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności. Są to środki, które mogą wykorzystać na opłaty bieżące, takie jak ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, czy też czynsz za najem lokalu.

Comments (No)

Leave a Reply