Doradztwo inwestycyjne

Zaczynając inwestowanie na giełdzie, niezbędny jest wybór biura maklerskiego, a co za tym idzie – założenie rachunku inwestycyjnego. Dzieje się tak z racji tego, że giełda przyjmuje zlecenia tylko od swoich członków, którzy zapewniają bezpieczeństwo obrotu, a także gwarantują wypłacalność kupujących i dostarczenie towaru przez sprzedawców. Rachunek inwestycyjny składa się z rachunku pieniężnego, na który wpłacamy gotówkę, oraz rachunku papierów wartościowych, na którym rejestrowane są papiery wartościowe, np.:

  • Doradztwo inwestycyjne

    Doradztwo inwestycyjne

    Akcje – oznaczające udział akcjonariusza w przedsiębiorstwie. Posiadanie akcji daje prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także udział w zyskach spółki. Podczas walnego zgromadzenia spółki akcjonariusze z dużym pakietem akcji (zazwyczaj 50% akcji, jeśli jednak pozostałe akcje są rozproszone, jest to dużo mniej), decydują na co przedsiębiorstwo ma przeznaczyć posiadane środki. Podczas takiego zgromadzenia raz w roku firmy z większym stażem zazwyczaj wypłacają akcjonariuszom część zysków w postaci dywidendy, młodsze firmy natomiast starają się ciągle inwestować w swój rozwój. Wówczas nagrodą dla akcjonariuszy może być np. wzrost ceny posiadanych akcji.

  • Obligacje – są to papiery wartościowe stanowiące fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jej nabywcy. W przypadku obligacji występuje kilka rodzajów cen: cena nominalna – czyli ta od, której naliczane są nam odsetki, cena emisyjna – czyli cena, po jakiej wykupujemy obligacje bezpośrednio od emitenta, cena rynkowa – która jest wyliczana z relacji między popytem i podażą, oraz cena rozliczeniowa – czyli rzeczywista kwota, po jakiej dokonuje się transakcji. Obligacje Skarbu Państwa, które można kupić na warszawskiej giełdzie, dzielone są ze względu na ich terminowość, a więc są to obligacje jednoroczne, dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie i dziesięcioletnie. Obligacje dzielą się także na te o zmiennym oprocentowaniu, czyli te, których wysokość odsetek będzie zależeć od okresu rozliczeniowego, oraz obligacje o stałym oprocentowaniu.

Inwestowanie na giełdzie, nie jest takie trudne jak może się na początku wydawać. Jeśli jednak nie posiadamy na to wystarczająco dużo czasu, lub nie czujemy się zbyt pewnie na giełdzie, możemy powierzyć oszczędności specjalistom, jakimi są maklerzy, którzy zrobią to za Ciebie. Postaw na specjalistyczne doradztwo inwestycyjne!

Comments (No)

Leave a Reply