Jaka jest różnica między umową o pracę a zlecenie?

Umowa o pracę a umowa zlecenie to dwa różne pojęcia regulowane przez dwa różne kodeksy. Najpopularniejszy sposób zatrudnienia to zdecydowanie ten na podstawie umowy o pracę. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują jednak także formy cywilnoprawne, w tym umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Jakie są podstawowe różnice?

Umowa o pracę

Umowa o pracę to forma nawiązania stosunku pracy wymagająca szczególnej treści i trybu. Prawo pracy przewiduje, że pracownik ma zobowiązać się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Do obowiązków pracodawcy należy natomiast zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem. Kwestie zawierania umowy o pracę regulowane są przez prawo pracy. Choć przepisy pozostają mocno rygorystyczne, jednocześnie niosą ze sobą szereg korzyści dla pracowników. Przewidują przede wszystkim prawo do urlopu wypoczynkowego czy ochrony przed rozwiązaniem umowy. O tym, czy dana umowa będzie umową o pracę, czy też umową cywilnoprawną, decydować będzie sposób oraz warunki jej realizowania. Samo zatytułowanie nie przesądza więc o charakterze danej umowy. Jeśli więc umowa zlecenia zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy o pracę, nawet zatytułowanie jej jako umowę zlecenie nie sprawi, że zmieni ona swój charakter.

Umowa zlecenie

Kodeks cywilny mniej rygorystycznie wyznacza kryteria kształtowania umów. W związku z tym swoboda jest w tym wypadku znacznie szersza, co często wiąże się z brakiem pewnych uprawnień dla jednej ze stron umowy. Przede wszystkim osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie przysługują jej też uprawnienia w postaci urlopów czy wynagrodzenia chorobowego. Zleceniobiorcy podlegają kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy. Oznacza to, że umawiają się indywidualnie ze zleceniodawcą odnośnie swojej nieobecności w firmie. Świadczone usługi na mocy umowy cywilnoprawnej nie wliczają się ponadto do stażu pracy i mogą nawet uniemożliwić korzystanie z uprawnień przewidzianych przez prawo pracy takich jak urlop wychowawczy czy opieka nad dzieckiem. Często również umowa zlecenie pomija kwestie typowania do szkoleń czy wypłat premii przewidzianych na podstawie umowy o pracę. Umowa cywilnoprawna wiąże się także z brakiem stabilizacji zatrudnienia i ochrony przed zwolnieniem – może być rozwiązana przez zleceniodawcę w każdym czasie i to nawet bez podawania przyczyny. Tym samym zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego stałego zatrudnienia.

Comments (No)

Leave a Reply