Jakie są wysokości składek i dodatkowe opłaty przy prowadzeniu własnej firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z przychodami, ale również z wydatkami. Firma pociąga bowiem za sobą obowiązek płacenia podatków oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Do najważniejszych należy ZUS, podatek dochodowy oraz VAT.

Mały ZUS przez pierwsze 2 lata

Dla początkujących przedsiębiorców najbardziej uciążliwy niewątpliwie jest ZUS. Obowiązkowe składki należy płacić do 10 dnia każdego miesiąca. Nie ma znaczenia, czy firma zarabia – pod warunkiem, że działalność nie jest zawieszona, składki należy płacić regularnie. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez pierwsze 2 lata można jednak uiszczać niższe składki ZUS, które obecnie wynoszą 520,09 zł każdego miesiąca.

A co po 2 latach?

Po upływie 2 lat ulgi dla początkujących przedsiębiorców się kończą. Od tego momentu muszą opłacać składki w pełnej wysokości, które obecnie wynoszą aż 1232,18 zł. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje w tym wypadku bez zmian. Wzrasta za to składka emerytalna, rentowa, chorobowa oraz wypadkowa.

Podatek VAT

Kolejną niezwykle ważną opłatą w każdej firmie jest podatek VAT. Przedsiębiorcy mogą jednak niekiedy skorzystać z możliwości zwolnienia w tym zakresie. Pierwsza ulga, przedmiotowa, dotyczy określonych towarów i usług wymienionych w art. 43 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Są to takie świadczenia jak na przykład wynajem mieszkania na cele mieszkaniowe na własny rachunek czy usługi opiekuńcze. Ulga podmiotowa przysługuje natomiast przedsiębiorcom, gdy dokonana w ciągu roku podatkowego sprzedaż towarów i usług nie przekroczyła 150 000 zł. Obecnie podstawowa stawka VAT to 23%, a pozostałe to kolejno 8%, 7%, 5%. Stawka 0% obowiązuje przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów.

Podatek dochodowy

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest płacenie podatku dochodowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia 2 formy opodatkowania dochodów – skalę podatkową 18%, 32% oraz podatek liniowy 19%. Kolejne dwie formy to ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa.

Dodatkowe opłaty

To jednak nie koniec kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Przede wszystkim firma musi być gdzieś zarejestrowana. Wynajęcie własnego biura to dodatkowe koszty. Tańszą opcją jest biuro wirtualne, ale taka usługa to i tak minimum 100-200 zł miesięcznie. Inne wydatki to opłaty za obsługę firmowej księgowości. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można zajmować się tymi kwestiami samodzielnie, ale jest to zadanie trudne i czasochłonne. Koszt takich usług to kolejne minimum 100 zł miesięcznie. Warto także pamiętać, że cena obsługi księgowej będzie rosnąć wraz z zapotrzebowaniem.

Comments (No)

Leave a Reply