Kurs ADR Rzeszów

Zadania kierowców przewożących materiały niebezpieczne są bardzo ważne, muszą oni posiadać wiedzę, która ukierunkowana jest na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych, liczy się więc tutaj doświadczenie, a także fachowa wiedza.

Szkolenia ADR Rzeszów organizowane są w szkole jazdy Edures. Kierowcy, którzy zajmują się przewozem materiałów niebezpiecznych muszą posiadać ukończony odpowiednie kursy ADR.

Rodzaje podstawowego kursu ADR

Wśród takich kursów należy wyróżnić kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze co najmniej 24 godzin,

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych, kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych,

kurs adr rzeszów

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Potrzeba odpowiednich uprawnień

Kierowcy zajmujący się takim przewozem muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, ponieważ wymaga tego umowa ADR, która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego.

Zawód kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem, należy wykazać się tutaj odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, a także ukończeniem wyżej wymienionych kursów. Przepisy regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych mają za zadanie zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków oraz rozmiaru szkód wiążących się z nimi.

Comments (No)

Leave a Reply