Pozyskanie dotacji unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wprowadzenie w 2014 roku Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój miało za zadanie zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność Polaków w Europie. Celem programu jest bowiem finansowanie rozwojowych projektów z potencjałem na sukces w Polsce, jak i poza jej granicami. Kto może pozyskać dotacje unijne z programu? Jak zapewnić sobie przyznanie dotacji?

Dla kogo dotacje z programu?

Beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest bardzo wielu. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu rozważyć może każdy, kto w jakikolwiek sposób jest związany ze światem naukowym. Tym samym z pieniędzy unijnych korzystają naukowcy, doktoranci, ale też studenci. Celem programu jest również wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców, zatem również oni mogą skorzystać z pieniędzy programowych. Największe szanse na pozyskanie funduszy unijnych mają firmy technologiczne.

pozyskiwanie dotacji dla firm

Jak pozyskiwać dotacje dla firm?

Należy pamiętać, że pieniądze w programie są ograniczone, stąd też nie każdy przedsiębiorca otrzyma potrzebne wsparcie. Niezbędne jest zatem przekonanie decydentów do swojego projektu, przedstawiając go jako wyjątkowo innowacyjny i rozwojowy. Niezwykle ważne jest odpowiednie skonstruowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Warto w tej kwestii skorzystać z pomocy fachowców, profesjonalnie zajmujących się pozyskiwaniem rozmaitych dotacji unijnych z różnych programów. Specjalistyczna firma nie tylko udziela pomocy w uzyskaniu dotacji, ale też  zajmuje się prowadzeniem projektu, co umożliwia uniknięcie ewentualnej utraty wsparcia. Warto korzystać z usług firm, które zajmują się również kwestią księgowości, gdyż wyjaśnią one wszelkie niejasności w kwestii rozliczenia dotacji unijnych.

Comments (No)

Leave a Reply