Rodzaje rozliczeń w firmie – co warto wiedzieć na ich temat

Założenie firmy wiąże się z koniecznością dobrego zaplanowania wielu wariantów zarządzania, które powinny uwzględnić zarówno techniki marketingowe, sprzedażowe, ale także prawno-administracyjne. Wśród tych ostatnich, do najważniejszych należy wybór formy opodatkowania. Decyzja może mieć duże znaczenie na korzyści wynikające dla firmy.

Jak może być odprowadzany podatek dochodowy?

Podatek dochodowy może mieć jedną z trzech form. Jest rozliczanie się na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub tzw. ryczałt. Każdy rodzaj przeznaczony jest dla różnych przedsiębiorców. Zasady ogólne opodatkowania w tym roku wydają się bardziej korzystne. Kwota wolna od podatku została bowiem podniesiona z 6600 do 8000zł. Zasady ogólne mają charakter skalowy. Oznacza to, że zmienia się procentowa wartość należnego podatku. Przy dochodach do 85528zł jest to stawka 18%, natomiast przekroczenie tej kwoty powoduje rozliczenie wg. stawki 32%. Jest to najbardziej korzystna forma dla małych firm, które nie osiągają dużych dochodów. Drugi rodzaj podatku dochodowego ma charakter liniowy. Jest on przeznaczony dla dużych firm, które generują regularnie wysokie zyski. Podatek liniowy jest bowiem stały, a jego stawka wynosi 19% bez względu na wysokość dochodu. Trzeci rodzaj to ryczałt. Jest to rodzaj podatku dochodowego naliczanego od kwoty przychodu, nie zaś dochodu. Nie ma tu zatem możliwości odliczenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Mimo wszystko, może to być korzystna forma opodatkowania. Sprawdzi się ona w przypadku firm, które nie generują wysokich kosztów przy uzyskiwaniu dochodów. Korzyść polega na niskiej stawce podatku. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności dolna stawka może wynosić tylko 3%. Górna stawka przy ryczałcie to 20%. Dużą zaletą tej formy jest także maksymalnie uproszczona księgowość. Ryczałtowcem jednak nie może zostać osoba ani spółka, której dochód przekracza 250 tys. euro rocznie.

Nowe przepisy, których zadaniem jest uszczelnienie systemu podatkowego, nakładają konieczność prowadzenia KpiR, czyli księgi przychodów i rozchodów. Muszą być w niej ewidencjonowane wszelkie operacje gospodarcze związane z przychodem i kosztami.

Podatek VAT

Inną formą podatku, która ciąży nad większością przedsiębiorstw jest podatek VAT, który nie ma charakteru dochodowego. Jest to podatek od towarów i usług. Podstawowa stawka wynosi 23%, choć w przypadku niektórych towarów lub usług, jak np. prace budowlane jest to 8%, a np. książek 5%. Istnieje możliwość zwolnienia z VAT w niektórych przypadkach. Mogą o niego wystąpić przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży nie przekroczył kwoty 200 000 zł w roku 2017.

Comments (No)

Leave a Reply