Zastosowanie skrzynek rozprężnych

Wentylacja jest to istotny element każdego pomieszczenia, która powinien zapewnić odpowiednią jakość powietrza. Jednym z jego istotnych elementów jest centrala wentylacyjna, która pozwala na szybką wymianę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu z powietrzem nawiewnym, który przepływa przez specjalne filtry. Atrakcyjną ofertą są centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Dzięki nim odzyskujemy ciepło z powietrza wydmuchiwanego, w ten sposób ograniczone zostają straty, które wynikają z wentylacji pomieszczeń. Urządzenia te pracują cicho, nie przeszkadzają w pracy, w zależności od modelu mogą posiadać też wbudowane różnorodne funkcje.

Jednym z elementów instalacji wentylacyjnej dla kratek są skrzynki rozprężne. Często są one wyposażone w górny lub boczny nyplowy króciec przyłączeniowy opcjonalnie wyposażony w przepustnicę.

Bardzo często skrzynki rozprężne wykonywane są w wersji izolowanej, mogą być wyposażone w deflektor sitowy.

Skrzynki rozprężne

Skrzynki rozprężne wentylacyjne są elementem przyłączeniowym anemostatów w wentylacjach nisko i średnio ciśnieniowych. Elementy te stosuje się w celu stabilizacji przepływu powietrza i uzyskania równomiernego napływu do anemostatu.

tłumik akustyczny

Przyłączenie tych skrzynek do wentylacji wykonywane jest zazwyczaj w płaszczyźnie bocznej bądź górnej. Niektóre skrzynki rozprężne są wyłożone elastyczną, odporną na wysokie temperatury izolacją na bazie kauczuku. Wiele firm oferuje możliwość zamówienia różnych wzorów tych skrzynek.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne mogą być sterowane pilotem lub posiadać automatykę zintegrowaną z urządzeniami.

Propozycje bez rekuperacji posiadają często regulację obrotową wentylatorów, w ten sposób można je łatwo dopasować do warunków pożądanych. W ich budowie wyróżnia się nagrzewnicę, specjalny filtr oraz wentylator odśrodkowy urządzenia, są one proste w serwisowaniu i obsłudze.

Comments (No)

Leave a Reply